Trykking av eksamensoppgaver

23.03.2015

Skal du kopiere din eksamensoppgave hos SOPP print?
Eksamensoppgaven må da leveres før kl. 10.00, og kan hentes igjen samme dag fra kl. 13.30. Oppgaven kan leveres fysisk i papirversjon, på minnepinne ellers sendes på mail til print@sopp.no

Årsrapport 2014

12.04.2015

SOPPs årsrapport og regnskap for 2014 ble godkjent på styremøte 18. mars - 

Årsrapport for 2014

Tid for hovedrengjøring

15.04.2015

I henhold til Normalreglement for SOPPs boliger pkt. 1, skal leietakerne to ganger i året foreta hovedrengjøring av fellesareal - i vår skal dette skje i perioden uke 19 - 20.

Les mer...

Thorough cleaning of the shared kitchen

15.04.2015

According to the standard regulation for SOPPs student housing, point 1, tenants are required to complete a thorough cleaning of the shared kitchen Spring and Fall - this Spring it has to be done between week 19 - 20.

Les mer...