Tid for hovedrengjøring

14.10.2014

I henhold til Normalreglement for SOPPs boliger pkt. 1, skal leietakerne to ganger i året foreta hovedrengjøring av fellesareal - i høst skal dette skje i perioden uke 46 - 47.

Les mer...

Problem med internett

04.09.2014

Det har i høst vært en del problemer med internett ute på studenthjemmene på Lillehammer.  Hva er problemet og hva blir gjort med dette?

 

Les mer...

Thorough cleaning of the shared kitchen

14.10.2014

According to the standard regulation for SOPPs student housing, point 1, tenants are required to complete a thorough cleaning of the shared kitchen Spring and Fall - this Fall it has to be done between week 46 - 47.

Les mer...